โรคสะเก็ดเงินคืออะไร? โรคสะเก็ดเงิน หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Psoriasis เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง หนึ่งในโรคผิวหนังที่รักษายากและไม่หายขาด รวมทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นโรคที่แสดงอาการผ่านทางผิวหนังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

โรคสะเก็ดเงินเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังที่มีอัตราความเร็วผิดปกติ อันเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม สิ่งกระตุ้นจากภายนอก หรือมีความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ อย่างเช่น โรคอ้วน เบาหวาน หรือผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง รวมถึงความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยโรคสะเก็ดเงินจัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune Diseases) สามารถพบได้ถึงร้อยละ 1-2 ของประชากร และสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย

“สะเก็ดเงิน” เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีหลายรูปแบบ คือ
► ปื้นนูนหนาขนาดใหญ่ และเป็นเรื้อรัง พบได้บ่อย ปื้นมีขอบเขตชัดเจน สีออกชมพูถึงแดง มีสะเก็ดสีเงินปกคลุม พบที่ข้อศอก ข้อเข่า แขนขา และหลังด้านล่าง

► รูปหยดน้ำ พบบ่อยที่สุดในเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นปื้นนูนขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๑ เซนติเมตรจำนวนมากตามลำตัว แขนขา อาจพบหลังการเจ็บคอ

► ผื่นบริเวณซอกพับ พบผื่นที่ขาหนีบ รักแร้ และใต้ราวนม

► ผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ผื่นชนิดนี้อาจหนามาก และทำให้ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแตก และเจ็บ

► ตุ่มหนองทั่วร่างกาย มักรู้สึกไม่สบาย มีไข้ และเจ็บผิวหนัง

► ผื่นแดงทั่วร่างกาย คือมีผิวหนังอักเสบแดงร้อยละ ๙๐ ของร่างกายขึ้นไป อาจพบโรคสะเก็ดเงินเป็นที่หนังศีรษะ โดยเฉพาะตามแนวไรผม และยังพบโรคสะเก็ดเงินของเล็บ ลักษณะคือเล็บมีหลุมเล็กๆ เล็บหนาผิดรูปร่าง บางรายพบว่าเนื้อใต้เล็บมีจุดสีเหลือง และอาจพบเล็บเผยอ

นอกจากนี้ พบว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินประมาณร้อยละ ๕-๓๐ อาจพบโรคสะเก็ดเงินของข้อร่วมด้วย มักเป็นที่ข้อนิ้วส่วนปลาย

โรคสะเก็ดเงินอาจกำเริบได้จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ยาบางตัว ความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ โรคอ้วน และการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยเอดส์
การรักษาโรคสะเก็ดเงินมักเริ่มตามลำดับจากการใช้ยาทา การฉีดสารสตีรอยด์เข้ารอยโรค การฉายรังสียูวี และการให้ยากิน

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยต้องยอมรับความจริงว่าโรคนี้ไม่หายขาด และใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้โดยไม่เครียด เพราะความเครียดทำให้โรคสะเก็ดเงินกำเริบได้ ต้องระวังผลแทรกซ้อนจากการใช้ยา ในรายที่เป็นโรคสะเก็ดเงินมากและเรื้อรังอาจต้องปรึกษาอายุรแพทย์ร่วมด้วย เพราะอาจมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก จึงควรมองว่าโรคสะเก็ดเงินไม่ได้เป็นแค่โรคผิวหนัง แต่เป็นโรคทุกระบบของร่างกาย

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรตรวจหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และควรงดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ ควรกินอาหารตามหลักโภชนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ